Köpa Ciprofloxacin

Köpa Ciprofloxacin

Ciprofloxacin är ett antibiotikum som tillhör gruppen fluorkonoloner. Dess aktiva ämne ciprofloxacin dödar dom bakterier som orsakar bland annat magtarmsinfektioner (åksjukediarré), blåskatarr och andra bakterieinfektioner. Detta gör så att symptom som diarré, feber och smärta försvinner.

Köpa Ciprofloxacin på nätet i Sverige

Ciprofloxacin Sverige (varunamn: Ciproxin, Cipro) är ett antibiotikum tillhörande gruppen kinoloner. Det används huvudsakligen vid svårare urinvägsinfektioner. Medlet är ett så kallat bredspektrumantibiotikum, vilket innebär att det verkar mot många olika sorters bakterier.

Ciprofloxacin i Sverige

Generisk Cipro är en antibiotika som tillhör gruppen fluorokinoloner som bekämpar bakterier i kroppen och ordineras därför ofta för att behandla bakteriella infektioner. Generisk Cipro är en toppsäljare från Bayer Pharmaceuticals som finns tillgänglig här till ett lägre pris. Medicinen kan även marknadsföras som Ciloxan, Baycip, Ciproxin, Ciprofloxacin och Proquin.

Indikationer för Ciprofloxacin

Ciprofloxacin verkar bara på specifika stammar av bakterier.

Vuxna

Ciprofloxacin används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

 • luftvägsinfektioner;
 • långdragna eller återkommande öron-eller bihåleinfektioner;
 • urinvägsinfektioner;
 • infektioner i underlivet påmän och kvinnor;
 • infektioner i mag-tarmkanalen och i buken;
 • hud- och mjukdelsinfektioner;
 • infektioner i skelett och leder;
 • för att förhindra infektioner orsakade av Neisseria meningitidis;
 • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna.

Ciprofloxacin kan användas för att behandla patienter med lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) som har feber som misstänks bero på bakterieinfektion.

Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin.

Barn och ungdomar

Ciprofloxacin används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

 • lung- och luftvägsinfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros
 • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)
 • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna.

Ciprofloxacin används bland annat för att behandla urinvägsinfektioner, infektioner som påverkar andningsvägarna och ledinfektioner, och är speciellt effektivt när det gäller att behandla patogener som orsakar gastrointestinala infektioner, såsom turistdiarré med en engångsdosering. Ciprofloxacin används ofta för att behandla infektioner där normala antibiotika inte varit effektiva som en första behandling.

Ciprofloxacin ett brett spektrum antibiotikum (betyder att den kan döda eller hämma en mängd olika bakterier). Det är en av en klass av läkemedel som kallas kinoloner, som angriper bakterier genom bindning till enzymer som kallas topoisomeras. Topoisomeraser vind och varva ned DNA vid replikering (när en cell är kopiering dess DNA före division). Genom att binda till bakteriernas topoisomeras den ciprofloxacin stoppar DNA-replikation och dödar bakterien.

Dosering Ciprofloxacin

Den aktiva substansen är ciprofloxacin.
En filmdragerad tablett innehåller 250 mg, 500 mg eller ciprofloxacin 750 mg (som hydrokloridmonohydrat). Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon 25000, vattenfri kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E 171).

Doseringen av ciprofloxacin bestäms av infektionens typ och svårighetsgrad, känsligheten hos de orsakande organismen(-erna) samt patientens ålder, vikt och njurfunktion. Behandlingen kan påbörjas med tabletter eller intravenös injektion beroende på patientens tillstånd. Följande dosrekommendationer ges som en vägledning och gäller endast peroral dosering.

Vuxna: Dosintervallet för vuxna är 100-750 mg två gånger dagligen.

Infektioner i andningsvägarna: 250-500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 7-14 dagar

Infektioner i urinvägarna: akut, okomplicerad cystit hos kvinnor: 100-250 mg två gånger dagligen under tre dagar. Vanlig behandlingstid: 3 dagar. komplicerade infektioner samt pyelonefrit: 250-500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 7-14 dagar.

Prostatit: Ciprofloxacin 500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: upp till 28 dagar.

Gonorré: akut, okomplicerad: 250-500 mg. Vanlig behandlingstid: Engångsdos.

Allvarlig bakteriell enterit: Ciprofloxacin 500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 3-7 dagar.

Infektioner i hud och mjukdelar: Ciprofloxacin 500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 5-10 dagar.

Osteomyelit: Ciprofloxacin 500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 4 till 6 veckor eller längre.

Allvarliga systemiska infektioner: 500-750 mg två gånger dagligen.

Vid speciellt allvarliga, livshotande infektioner – framför allt sådana som orsakas av pseudomonas, stafylokocker eller streptokocker, t.ex. osteomyelit, septikemi, lunginflammation orsakad av streptokocker, återkommande infektioner hos patienter med cystisk fibros, allvarliga infektioner i hud och mjukdelar eller peritonit – är den rekommenderade dosen ciprofloxacin 750 mg två gånger dagligen.

Äldre patienter: Infektionens svårighetsgrad och patientens kreatininclearance bör styra doseringen till äldre.

Barn och ungdomar (5-17 år): Akut pulmonell exacerbation av cystisk fibros hos barn och ungdomar orsakad av Pseudomonas aeruginosa: 40 mg/kg/24 tim. uppdelat på två doser, dvs. 20 mg/kg två gånger per dag (maximalt 1500 mg per dag). Vanlig behandlingslängd: 10-14 dagar.

Övriga indikationer: Rekommenderas ej.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Vuxna:

 1. Nedsatt njurfunktion Kreatininclearance: 31 till 60 ml/min/1,73 m2 (serumkreatininhalt: 120-170 µmol/l (1,4-1,9 mg/dl): Maximal dos är 1000 mg per dag. Kreatininclearance ≤ 30 ml/min/1,73 m2 (serumkreatininhalt ≥ 175 µmol/l (≥ 2,0 mg/dl): Maximal dos är 500 mg per dag. (Patienter med allvarliga infektioner och kraftigt nedsatt njurfunktion kan ges en engångsdos på ciprofloxacin 750 mg. Dessa patienter bör emellertid övervakas noga. Kontroll av läkemedelshalterna i blodet ger det mest pålitliga underlaget för dosjustering. Dosintervallet bör vara densamma som för patienter med normal njurfunktion.)
 2.  Nedsatt njurfunktion och hemodialys Rekommenderad dos: 500 mg per dag administrerat som en engångsdos efter hemodialys. Kontroll av läkemedelshalterna i blodet ger det mest pålitliga underlaget för dosjustering.
 3. Nedsatt njurfunktion och kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) Rekommenderad dos: 500 mg per dag administrerat som en engångsdos efter CAPD. Kontroll av läkemedelshalterna i blodet ger det mest pålitliga underlaget för dosjustering.

Nedsatt leverfunktion Dosjustering är inte nödvändig vid lätt till medelsvår leversvikt men kan vara nödvändig vid allvarlig leversvikt. Kontroll av läkemedelshalterna i blodet ger det mest pålitliga underlaget för dosjustering.

Barn och ungdomar (5-17 år): Doseringen bland barn och ungdomar med nedsatt njur- och leverfunktion har inte undersökts.

Administreringssätt: Tabletterna ska sväljas med vätska. De kan tas vid vilken tidpunkt som helst oavsett måltider. Intag på fastande mage påskyndar absorptionen av den aktiva substansen. Mejeriprodukter med ett högt kalciuminnehåll (mjölk, yoghurt) kan reducera absorptionen av ciprofloxacin.

Behandlingstid: Behandlingstidens längd beror på sjukdomens svårighetsgrad samt på det kliniska och bakteriologiska förloppet. I princip bör behandlingen pågå under minst 3 dagar efter det att kroppstemperaturen har återgått till den normala, eller efter att de kliniska symptomen har försvunnit.

Kontraindikationer Ciprofloxacin

Ciprofloxacin får inte användas:

 • vid överkänslighet mot ciprofloxacin eller något av hjälpämnena eller andra kemoterapeutiska medel av kinolontyp;
 • vid graviditet och amning;
 • av patienter med anamnes med senskador relaterade till intag av fluorokinoloner;
 • av patienter med samtidig behandling med tizanidin;
 • av barn och ungdomar (5-17 år), förutom vid behandling av akut pulmonell exacerbation av cystisk fibros;
 • av barn under 5 år.

Biverkningar

Ciprofloxacin kan bland annat orsaka följande biverkningar:

 • Bukbesvär (illamående, diarré, minskad aptit);
 • Överkänslighet mot uv-ljus (ta det försiktigt med solandet)
 • Ledsmärta;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Sömnproblem.

Var kan jag köpa Ciprofloxacin i Sverige?

Vi stödjer alla våra produkter med oöverträffad Cipro garanti utan risk. Det innebär att vi lovar dig garanterat lägsta beloppet rabatter och om du tycker att du kan Köpa Cipro På Nätet till ett lägre pris, kommer vi att matcha Ciprofloxacin pris, garanterat! Förutom utmärkelsen-sammanställning, sparar vi pengar när du köper Cipro-produkter som erbjuder fri standard frakt över hela världen. Vårt engagemang för kundservice är oöverträffad. Vi uppskattar din tid och arbeta för att göra det så enkelt och lätt som möjligt att Köp Ciprofloxacin nätet.

Om du har några frågor om att köpa online rabatt Ciprofloxacin utan recept  eller någon annan receptbelagda produkter, kan du kontakta vårt team av specialister.

Du kan köpa Ciprofloxacin eller Generic Cipro i Sverige online utan recept:

 • Välj dos / mängd.
 • Lägg till medicin i kundvagnen.
 • Granska varukorgen och fortsätt till kassan.
 • Logga in som användare eller fyll i information för att slutföra beställningen.
 • Skicka beställningen och vänta på leverans.

För ett exakt Ciprofloxacin pris, kontakta Apotekonlinesverige.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig.

Infektionen kan då komma tillbaka. Om du upptäcker att du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Kalcium, som finns i mjölkprodukter, kan göra att medicinen tas upp sämre i kroppen. Man ska därför inte ta medicinen tillsammans med mjölk.

Ciprofloxacin och alkohol

Om man äter medicin är det vanligt att man förr eller senare funderar på frågan om man kan dricka alkohol när man medicinerar. De flesta vet att det många gånger inte är lämpligt alls, eftersom alkohol kan påverka medicinens effekt, och i vissa fall kan också en medicin förstärka effekten av alkohol, och då kan det vara rent farligt att ta alkohol under medicinbehandlingen. När det gäller Ciprofloxacin på verkar inte alkohol denna medicin. Därför kan du ta ett glas vin till maten, även om du använder denna medicin. Vad du däremot bör tänka på är att du äter medicinen för att du har en infektion i kroppen, och att du därför kanske inte tål alkohol på samma sätt som när du är frisk.

Detta beror förstås på vilken sorts infektion du lider av och hur ditt allmäntillstånd är. Känner du att du är svagare än normalt, eller på annat sätt känner att du mår dåligt, är det säkrast att vara försiktig med ditt alkoholintag även om det inte är farligt att dricka när du tar just denna medicin. Svaret på frågan om det är säkert att blanda Ciprofloxacin och alkohol är alltså att det inte är farligt, men att du själv måste avgöra hur mycket du kan dricka beroende på den sjukdom du lider av.

Ciprofloxacin pris

På vår hemsida hittar man priser för Ciprofloxacin och får en gratis farmaceut konsultation. Antibiotikum Ciprofloxacin är tillgängligt till överkomligt pris. De moderna teknologierna gör det möjligt att tillverka Ciprofloxacin på ett enklare sätt och hålla låga priser.

Priset på Ciprofloxacin på svenska online apotek är betydligt lägre än på traditionella apotek. Online apotek i Sverige erbjuder Ciprofloxacin 1000 mg för €0.97 för en tablett. Ciprofloxacin 750 mg kostar bara € 0,83 och Ciprofloxacin 500 mg för € 0.27 för en tablett på online apotek i Sverige.

Beställ gärna Ciprofloxacin om ni vill minska era utgifter för läkemedel. Med Ciprofloxacin får ni perfekt resultat till optimalt pris!