Köpa Sertralin (Zoloft) antidepressiv på nätet

Köpa Sertralin

Sertralin (Zoloft) används för att behandla människor som mår dåligt av olika orsaker. Biologiska, genetiska eller efter svåra upplevelser. Tillstånd som lett till depression, tvångstankar och tvångshandlingar, paniksyndrom, post-traumatiskt stress-syndrom som är en fördröjd mental reaktion efter en mycket obehaglig upplevelse och social fobi.

Köpa Sertralin på nätet i Sverige

Generisk Zoloft (Sertraline) är en SSRI-medicin som används för att behandla depression, panikångest, OCD (tvångssyndrom), PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och PMDD (premenstruell dysfori). Beställ den här mycket betrodda medicinen här till ett överkomligt pris! Marknadsförs även som Eleva, Lustral, Selectra och Sertraline.

Indikationer Sertralin

Sertralin (sertralinhydroklorid) tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Antidepressiva Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Sertralin kan användas för att behandla:

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna);
 • social fobi (hos vuxna);
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna);
 • paniksyndrom (hos vuxna);
 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).

Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför dig generande).

Hur Sertralin

Obalans i halterna av huvudsakligen serotonin i hjärnan (i en del fall även dopamin och noradrenalin) antas vara en bidragande orsak till bl a depressionssjukdomar. Sertralin och andra läkemedel inom gruppen SSRI hämmar återupptaget av serotonin i nerverna och kan på detta sätt korrigera obalansen.

Terapeutiska doser av sertralin (50–200 mg/dag) tagna av patienter i fyra veckor resulterade i 80-90 % hämning av SERT i striatum (mätt med positron emission tomography). En daglig dos på 9 mg var tillräcklig för att hämma 50 % av SERT. Sertralin är också en dopaminåterupptagshämmare med 1 % av sin SRI-styrka och en sigma-1 receptor agonist med 5 % av sin SRI-potens. Sertralin blockerar svagt α1-adrenoreceptors med 1-10 % av sin SRI-styrka.

Detta innebär att sertralin egentligen förutom ett SRI (SSRI står för selektiv) även är en dopamin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Detta skall dock ses mot bakgrunden att denna effekt är mycket ringa och har ingen betydelse i praktiken. Därför betraktas substansen som ett SSRI.

Sertralin har en halveringstid i kroppen på upp till 90 timmar och är inte beroendeframkallande (så kallade utsättningssymptom kan misstas för abstinens)

Dosering Sertralin

Sertralin tas i olika doser beroende på patientens ålder och vilken typ av sjukdom som behandlas. När man börjar ta läkemedlet så trappas dosen upp, och när man slutar med läkemedlet (utsättning) trappas dosen ned för att kroppen ska anpassa sig till eller vänja sig av med läkemedelssubstansen. Vilken sertralin-dos som rekommenderas i de allmänna riktlinjerna följer här.

Sertralin dos för vuxna

Depression och tvångssyndrom

Normal effektiv dos är 50 mg/dag. Dosen kan ökas med sertralin 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 25 mg/dag. Dosen kan ökas till sertralin 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är sertralin 200 mg /dag.

Sertralin dos för ungdomar 13-17 år

Sertralin får endast användas av ungdomar 13-17 år som lider av tvångssyndrom.

Tvångssyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 50 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka. Maximal rekommenderad dos är sertralin 200 mg /dag.

Sertralin dos för barn 6-12 år

Sertralin får endast användas av barn 6-12 år som lider av tvångssyndrom.

Tvångssyndrom

Behandlingen bör börja med en dos på 25 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Glömd dos

Om du brukar ta läkemedlet på morgonen men glömmer att ta den då går det bra att ta den senare på dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet en dag tar du nästa dos som vanligt dagen därpå. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa dag.

Behandlingen avslutas gradvis

När du ska avsluta en behandling trappas dosen vanligen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att du slutar för tvärt, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan dosen behöva trappas ner mycket långsamt.

Om du saknar en dos Sertralin, ta det så snart som möjligt. Om det är nästan dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte 2 doser på en gång.

Sertralin pris

På vår hemsida hittar man priser för Sertralin och får en gratis farmaceut konsultation. Antidepressiva Sertralin är tillgängligt till överkomligt pris. De moderna teknologierna gör det möjligt att tillverka generisk Sertralin på ett enklare sätt och hålla låga priser.

Priset på Sertralin på svenska online apotek är betydligt lägre än på traditionella apotek. Online apotek i Sverige erbjuder Sertralin 100 mg för € 0,56 för en tablett. Sertralin 50 mg kostar bara € 0,35 för en tablett på online apotek i Sverige.

Beställ gärna Sertralin om ni vill minska era utgifter för läkemedel. Med generisk Sertralin får ni perfekt resultat till optimalt pris!

Fördelar med Sertralin

För en relativt lång (sedan 1990) period av Sertralins studien genomfördes ett stort antal av jämförande kliniska prövningar av medels effektivitet med andra antidepressiva läkemedel.

De jämförande kliniska prövningar har visat att bland alla läkemedel för behandling mot psykiska störningar antidepressiva sertralin visar den bästa tolerabilitetsprofilen. Det betyder att patienter som har tagit Sertralin, sällan avbrytar behandlingen än patienter som har fått andra antidepressiva medel.

Således associeras användningen av Sertralin i samband med den mest gynnsamma balansen mellan effekten och tolerabiliteten. Därför är det antidepressiva sertralin läkemedlet ett läkemedel som man kan använda för behandling mot psykiska störningar, särskilt måttlig eller svår depression.

Fördelar med Sertralin:

 • låg läkemedelinteraktion potential
 • stabil plasmakoncentration utan ackumulering effekt
 • hög selektivitet för serotoninreceptorer, och avsaknaden av allvarliga biverkningar.

På vanliga apotek är det läkemedlet dyrt. En patient kan köpa Sertralin läkemedlet på en av online-apotek där det säljs på ett rabatterat pris för att minska kostnader.

Hur länge kan jag använda Sertralin?

I början uppnås den terapeutiska effekten under den första veckan av Sertralin användningen. Den maximala terapeutiska effekten kommer uppnås i 6 veckor av den regelbundna användningen av det antidepressiva läkemedlet.

Behandlingen bör utvärderas efter fyra till sex veckor. Ibland hjälper inte det första läkemedlet tillräckligt eller ger besvärande biverkningar, och då kan du få pröva ett annat. Ibland kan man få komplettera med ett annat läkemedel.

Det är bra att veta att de flesta inte mår bättre direkt när man börjar med ett antidepressivt läkemedel. Efter några veckor kan man börja märka de positiva effekterna. Sedan kan det dröja ytterligare några veckor, ibland ännu längre tid, innan man mår bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta flera månader innan läkemedlet ger full effekt.

Kontraindikasjoner Sertralin

Ta inte Sertralin:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot sertralin eller något av de övriga innehållsämnen som finns i tabletten (se ovan).
 • om du tar läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare (t ex mot depression eller Parkinsons sjukdom).
 • om du tar läkemedel som innehåller linezolid (ett läkemedel mot bakterieinfektioner).
 • om du har en leverskada som kallas levercirrhos (skrumplever).

Var särskilt försiktig med Sertralin:

om du precis har avslutat behandling med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare.

om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • epilepsi;
 • schizofreni;
 • manodepressiv sjukdom;
 • ökad blödningsrisk;
 • nedsatt leverfunktion;
 • diabetes.

om du tar läkemedel som ger ökad risk för blödningar, t ex antikoagulantia (medel som hämmar blodets förmåga att levra sig), NSAID (medel mot smärta och/eller inflammation) och salicylsyraderivat (t ex acetylsalicylsyra). Dessa kan ge hud- och slemhinneblödningar om de ges samtidigt med Sertralin.

om du får hög feber, muskelryckningar, förvirring och oro. Då dessa symtom kan vara tecken på “Serotoninsyndrom”. Enstaka fall har rapporterats hos patienter som behandlats med denna typ av antidepressiva medel (SSRI).

Du bör helst inte dricka alkohol under behandling med Sertralin eftersom det skulle kunna öka risken för vissa biverkningar.

Liksom andra läkemedel av den här typen ger Sertralin inte omedelbar symtomlindring, utan i allmänhet först efter några veckor. Ibland kan symtomen på depression eller andra psykiska åkommor innefatta tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Det är möjligt att dessa symtom fortsätter eller förvärras fram till dess du har full antidepressiv effekt av läkemedlet. Det är mer sannolikt att detta händer om du är yngre vuxen, dvs. under 30 år och aldrig tidigare använt antidepressiva sertralin läkemedel.

I vissa fall kan du vara omedveten om ovanstående symtom och därför kan det vara en fördel att be någon närstående hjälpa dig att observera eventuella avvikande tecken.

Biverkningar av Sertralin

Mycket vanliga biverkningar för sertralin:

sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående,muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga biverkningar för sertralin:

ångest, halsont, anorexi, ökad aptit, depression, känna sig konstig, mardrömmar, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan, domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet, synstörningar, öronringningar, hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar, magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser, utslag, ökade svettningar, muskelvärk, sexuella störningar, potensproblem, smärta i bröstkorgen.

Var kan jag köpa Sertralin i Sverige?

Du kan köpa Sertralin på Internet utan recept. Att handla på Apotekonlinesverige är enkelt. Det räcker faktiskt bara med att svara ja eller nej på några korta frågor och uppge ditt kontokortsnummer.

Leverans tar normalt bara ett par dagar mellan beställning tills att du får paketet hem. Läkemedel kostar ofta mindre på Apotekonlinesverige än på fysiska apotek, besparingarna kan vara betydande för mediciner.

Diskretion är en av de största fördelarna med att köpa ifrån ett säkert nätapotek på internet. Det kan vara jobbigt att tala om vissa typer av besvär. Om du använder nätapotek slipper du detta och kan handla de mediciner du behöver diskret och bekvämt. I många fall kan man även slippa att att fysiskt besöka läkaren för att tala om problem som kan kännas skamfyllda eller jobbiga att tala om.

Var och en av våra kunder i Sverige som köper medicin kan kontakta apotekets rådgivare och få reda på nuvarande kampanjer, rabatter och specialerbjudanden.

Vänligen kontrollera att de data du fyllt i är korrekt så att vårt leveransföretag kan leverera Sertralin i tid, direkt till ditt hem. Om du har problem med din beställning kan du kontakta vår rådgivare som talar om för dig hur du bör en beställning för att få Sertralin levererad i Sverige.

Sertralin med dryck och alkohol

Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin. Sertralin bör inte tas tillsammans med grapefruktjuice, eftersom detta kan öka halten sertralin i kroppen.

Sertralin (Zoloft) Ingredienser

Aktiv substans: sertralin.

Andra ingredienser: cellulosa (mikrokristallin), kalciumvätefosfat, hydroxipropylcellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, vit Opadry, klar Opadry.

Sertralin inte innehåller gluten, laktos eller socker.

Leave a Reply